Knjigovodstvene usluge

- vođenje glavne knjige,
- vođenje analitičkih knjigovodstava,
- izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena,
- vođenje trgovačke i KEPU knjige,
- vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a,
- izrada svih obračuna propisanih zakonom,
- obračun zarada za radnike, osnivače i vlasnike,
- obračun svih naknada zarada,
- obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih,
- obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima,
- obračun zakupnina, kapitalnih dobiti,
- vođenje analitičkog knjigovodstva zarada,
- izrada svih propisanih obrazaca za zarade i obračune drugih naknada,
- vođenje evidencija o svim isplatama, a u svhu izrade PPP obrasca
Šifarnici:
zanimanja i stručne spreme ● škola ● stepena stručne spreme ● posebnih znanja i veština ● faktora otežanog zapošljavanja ● razloga prestanka radnog odnosa ● vrste prava koje ostvaruju nezaposlena lica ● razloga prestanka korišćenja prava | Skinite kompletan šifarnik