Obrasci, zahtevi, zakoni...

bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za privredna lica   zahtev za registraciju pokretanja postupka likvidacije
obrazac eppdv – prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost zahtev za registraciju promene podataka privrednog društva
obrazac iepdv - prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost zakon o bankama
obrazac jrpps 1 – registraciona prijava osnivanja preduzetnika zakon o finansijskom lizingu
obrazac mun – prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu zakon o fiskalnim kasama
overeni potpis lica ovlašćenih za zastupanje poreska prijava poreza na dodatu vrednost zakon o klasifikaciji delatosti
pp od 1 – poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca zakon o pdv
pp opj - poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
registraciona prijava promene podataka o preduzetniku zakon o porezu na dohodak građana
zahtev za izvod iz registra zakon o privrednim društvima
zahtev za registraciju brisanja privrednog subjekta zakon o registraciji privrednih subjekata
zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta zakon o porezu na dobit preduzeća