Cenovnik knjigovodstvenih usluga K.B. Teodora

OSNOVNE USLUGE
na mesečnom nivou Bazna knjigovodstvena usluga - uključen završni
Preduzeće koje je u sistemu PDV-a 100 EUR
Preduzeće koje nije u sistemu PDV-a 60 EUR
Preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a 80 EUR
Preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a 50 EUR
Paušalno oporezovan preduzetnik 30 EUR
Udruženja građana i humanitarne organizacije 30 EUR
Preduzeće u mirovanju 20 EUR
Preduzetnička radnja u mirovanju 10 EUR
DOPUNSKE USLUGE
usluge čija cena zavisi od njihovog obima
BESPLATNE ZA STALNE KLIJENTE
Izrada vanrednog završnog računa
- zaključni list sa zaključnim knjiženjima
- zaključni list plus bilans stanja i bilans uspeha
50 - 80 EUR
Usluge iz područja radnih odnosa
BESPLATNE ZA STALNE KLIJENTE
Prijava, promena ili odjava firme na PIO - obrazac ROD 10 EUR
Prijava, promena ili odjava firme na zdravstvo - obrazac OPD 10 EUR
Prijava, promena ili odjava radnika na PIO - obrazac M-1
- prijava ili odjava radnika kod NSZ - obr. E-1 i E-3
- izrada ugovora ili aneksa, rešenja i potvrda o zaposlenome
- prijava ili odjava radnika na zdravstvo - obrazac M
10 EUR
Evidentiranje isplatioca zarade u PU - obr. ERP 20 - 50 EUR
Usluge iz područja ličnih primanja
MUN i OPJ obrazac - dopunski rad i slično 10 - 50 EUR
Izrada vanredne plate (porodiljsko, ponovljen)
- ishodovanje rešenja o porodiljskom odsustvu
20 - 50 EUR